reaktyvinis variklis

reaktyvinis variklis
reaktyvinis variklis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Tiesioginės reakcijos variklis; variklis, keičiantis tam tikrą pirminę energiją reaktyvinės srovės kinetine energija, kuri sukuria reaktyvinę trauką. Traukos jėga tiesiogiai veikia reaktyvinį variklį ir be jokių perdavimo mechanizmų užtikrina variklio ir su juo susijusio aparato judėjimą, kurio kryptis priešinga srovės veržimosi krypčiai. Reaktyviniai varikliai visiškai yra sutapę variklis ir varytuvas. Pagrindinė reaktyvinio variklio dalis – degimo kamera. Joje sukuriamos darbą atliekančios dujos (skystis), kurios pirminę energiją (cheminę, elektros, branduolinę) keičia mechaniniu reaktyvinio variklio darbu. Varytuvo funkciją atlieka reaktyvinė tūta. Pagrindiniai reaktyvinio variklio rodikliai: ↑reaktyvinė trauka, santykinis traukos impulsas, santykinė variklio masė, santykinis kuro sunaudojimas. Yra dvi pagrindinės reaktyvinio variklio rūšys – oriniai reaktyviniai varikliai, ↑raketiniai varikliai ir jų rūšys: turboreaktyvinis, turboventiliacinis, turbokompresorinis ir kt. atitikmenys: angl. ram jet engine rus. реактивный двигатель ryšiai: dar žiūrėkraketinis variklis dar žiūrėkreaktyvinė trauka

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • reaktyvinis variklis — statusas T sritis Energetika apibrėžtis Variklis, kurio reaktyvinę trauką sukelia ištekanti čiurkšlė. Čiurkšlės kinetinė energija gaunama variklyje, verčiant į kinetinę energiją įvairių rūšių energiją (cheminę, branduolinę, elektros, saulės).… …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

  • tiesiasrovis reaktyvinis variklis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Reaktyvinis variklis, neturintis kompresoriaus ir turbinos. Jo veikimas priklauso nuo suslėgto oro, gaunamo varikliui judant į priekį. atitikmenys: angl. ramjet pranc. statoréacteur …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • pulsuojamasis oro reaktyvinis variklis — statusas T sritis Energetika apibrėžtis Variklis, turintis įėjimo difuzorių, kuriame orą slegia įtekančio oro srauto kinetinė energija. Jis dirba ciklais. Oro ir kuro mišinys tiekiamas į degimo kamerą periodiškai. atitikmenys: angl. pulse jet… …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

  • reaktyvinis granatsvaidis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Beatošliaužis granatsvaidis, skirtas šaudyti reaktyvinėmis granatomis, kurias išmeta iš vamzdžio ir lėkimo metu varo reaktyvinis variklis. atitikmenys: angl. rocket grenade launcher rus. реактивный гранатомет …   Artilerijos terminų žodynas

  • reaktyvinis — reaktỹvinis, ė adj. (1) 1. DŽ1 vartojamas kaip reaktyvas cheminėse analizėse. 2. priklausantis judėjimui, kurį sukelia atatranka: Reaktỹvinis judėjimas DŽ. Reaktỹvinis variklis DŽ. Reaktỹvinis lėktuvas DŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • oro reaktyvinis tiesiasrovis variklis — statusas T sritis Energetika apibrėžtis Oro reaktyvinis variklis, kurio įėjimo difuzoriuje orą slegia tekančio oro srauto kinetinė energija. Darbo procesas nenutrūkstamas. Oro reaktyvinis tiesiasrovis variklis neturi starto traukos jėgos.… …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

  • aktyvusis reaktyvinis sviedinys — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sviedinys (mina), turintis du užtaisus – įprastinį (aktyvųjį) ir reaktyvinį. Reaktyvinis variklis įmontuotas į sviedinio (minos) korpusą. Aktyvusis reaktyvinis sviedinys pradinį greitį įgyja nuo šaunamojo… …   Artilerijos terminų žodynas

  • pulsuojantysis variklis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Reaktyvinis variklis be kompresoriaus ir turbinos, turintis vožtuvus priekyje, kurie atsidaro ir užsidaro. Variklis siurbia orą sukeldamas ne nuolatinę, bet impulsinę varomąją jėgą. atitikmenys: angl. pulsejet… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • aktyvusis reaktyvinis granatsvaidis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Granatsvaidis, skirtas šaudyti reaktyvinėmis granatomis, turinčiomis reaktyvinį variklį. Granata iššaunama iš spyna sandariai uždaryto vamzdžio, o lekiančią ją varo reaktyvinis variklis. atitikmenys: angl.… …   Artilerijos terminų žodynas

  • raketinis variklis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Reaktyvinis variklis, nenaudojantis savo darbui aplinkos medžiagų; pagrindinis variklio tipas kovinėse raketose, astronautikoje (kosmonautikoje). Daugiausia naudojami cheminiai raketiniai varikliai, kuriuose… …   Artilerijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”